Bestuursleden

Vanaf seizoen 2018-2019 zijn we met een nieuw bestuur gestart:

Voorzitter:                  Ingo Bos

Secretaris:                 Jan Smid

Penningmeester:    Dick Hilbrants

Lid:                             Daan Koning

Lid:                             Wubbe Mein