Agenda ALV op woensdag 18 april 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING HARDRIJDERSVERENIGING OOST-GRONINGEN

 te houden op woensdag 18 april 2018, aanvang 20.00 uur
Herberg de Esborg / Stayokay, Esbörgweg 16 in Scheemda

 AGENDA 

1. Opening
2. Vaststellen van notulen vorige keer: woensdag 19 april 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen contributie 2018 / 2019
5. Verslag secretaris 2017/2018
6. Verslag penningmeester 2017/2018
7. Kascommissie 2017/2018

a. Verslag door Jan Mein en Ludolf Mulder
b. Verkiezing kascommissie 2018/2019

8. PAUZE / Kleding passen
9. Bestuursverkiezing, zie bijlage
10. Website HVOG.nu
11. Verslag trainers
12. Verslag fietsleden – Noorderrondrit, Oldambtrit en Tecklenburg
13. Trainers voor het seizoen 2017/2018
14. W.v.t.t.k. & Rondvraag
15. Sluiting