Verslag ALV 2017

Notulen van de jaarvergadering Hardrijdersvereniging Oost-Groningen 19 april 2017.

 

Aanwezig:

 • Ingo Bos, Dick Hilbrants, Evelyn Mein-Klok, Edwin Oldenburger, Linda Kruijer, Jelte Kruijer. Ekke Wierenga, Kees Mulder, H. Borg, W. Mein, J. Smid, K. Mulder, Daan Koning, Pieter van Boven en Peter Boven.

Afmelding met kennisgeving: René Kuijpers, bestuurslid gewest Groningen/Drenthe

Notulist: Ingo Bos

 

 1. Voorzitter Pieter opent om 20.05 uur de vergadering en benadruk tevreden te zijn over de opkomst.
 2. Notulen van de ALV 2016:
 • Verder zijn hier geen opmerkingen over en wordt Daan bedankt.
 1. Ingekomen stukken:
  Er zijn mails binnengekomen van het gewest en van de bond. Ook zijn is er post binnengekomen van de KVK vanwege de gemaakte aanpassingen.
 2. Vaststellen contributie 2017 / 2018. Er komt geen contributieverhoging. Daarmee is de contributie vastgesteld.
 3. Verslag secretaris 2016 / 2017. Ingo geeft toelichting op een aantal activiteiten die in het afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden:
 • Alle bestuursleden zijn bij de KVK ingeschreven. De gegevens zijn weer kloppend.
 • Alle gegevens op de KNSB vereniging site zijn actueel. Zowel leden als bestuursleden.
 • Komend jaar zou ik graag bezig willen gaan om de verenigingsstatuten op te vragen en eventueel aan te passen op basis van de voorbeeldstatuten van de KNSB.
 • Daan is herkiesbaar. Daarnaast zoeken we nog een extra bestuurslid, want dan komen we op 5.
 • We waren vertegenwoordigd op de verenigingsdag van het gewest Groningen.
 • We waren vertegenwoordigd op vergaderingen van het gewest Groningen.
 • Evelyn geeft aan dat Berlijn mooi was en voor herhaling vatbaar is.
 • Dick heeft weer sponsoring van de Rabobank binnen gehaald bij een jaarlijkse bijeenkomst.
 • Er is een facebookpagina gemaakt. We hebben geadverteerd op facebook. Of het daadwerkelijk nieuwe leden heeft opgeleverd is de vraag. Wel zijn we er van overtuigd dat het een positieve bijdrage levert aan de PR van onze vereniging.
 • De website is bijgewerkt, inclusief foto’s en een link naar de facebookpagina
 • Er is een Oldambtrit geweest in 2016. We hebben gezamenlijk de NRR gefietst in 2016
 • We zijn naar Berlijn op trainingskamp geweest.
 • Er is een lijst met oude clubuitslagen op de site geplaatst.
 • We hebben een nieuwe trainster gevonden voor groep 3 op de dinsdagavond: Noëlle Buurma.
 • We krijgen nieuwe fietskleding. Daan komt later tijdens deze vergadering op terug.

 

 1. Verslag van de penningmeester.
 • Het gaat financieel goed met de vereniging.
 • Dick geeft aan dat er een min-saldo is. Dit is veroorzaakt door het (een maand) eerder innen van de KNSB gelden. Deze zijn dus dit boekjaar twee keer geïnd. Als dit niet zo was kwamen we op 300/400 euro in de plus.
 1. Kascommissie: de kas is goedgekeurd door Ingo en Ludolf. Ingo is aftredend. Jan Mein treed op 1 mei 2017 toe tot de kascommissie.
 2. Kleding passen… Daan geeft toelichting. De kleding is minimaal voor 3 jaar. Wubbe stelt voor om de fietskleding te verplichten. Daan geeft aan dat we de leden er op aanspreken dat het gewaardeerd wordt dat ze de fietskleding bestellen en aandoen. Ingo zal in een herinneringsmail het belang van het dragen van de clubkleding benadrukken, maar niet verplichten.
 3. Bestuursverkiezing:
 • Daan is herkozen voor een nieuwe bestuursperiode van 3 seizoenen.
 • Wubbe Mein treed als bestuurslid toe. Daarmee hebben we als vereniging weer een voltallig bestuur!

 

 1. Verslag trainers.
 • Jelte geeft aan dat de licentiehouders een goede opkomst was. Alleen is het jammer dat het groepje steeds kleiner wordt. Jelte geeft aan dat hij het liefste met 2 trainers de groep training geeft. Jelte vraagt Dick of Fokko ook weer training geeft. Dit is momenteel nog niet bekend.
  De dinsdaggroepen worden ook steeds kleiner. De beginnersgroep was ± 3 aanwezigen. Fokko zijn groep was klein. En Jelte zijn groep ook. Maar de groepen kunnen niet samengevoegd worden ivm het niveauverschil

 

 1. Verslag fietsleden.
 • Noorder Rondrit, 25 mei 2017 is de NRR, deze willen we gezamenlijk gaan fietsen. 8.00 uur verzamelen.
 • Oldambtrit, zaterdag 10 september 2017
 • Tecklenburg, zondag 2 juli 2017

                                                                                                                                                    

 1. Trainers nieuwe seizoen 17/18
 • Fokko wordt geïnformeerd. Jelte wordt trainer.
 • Jan Mein en Jan Smit worden door Pieter gefeliciteerd met een bloemetje voor hun prestaties op het WK in Canada. Fokko en Kees krijgen een bloemetje van de vereniging ivm hun blessureleed. Ronald heeft een VVV bon van de vereniging gekregen voor zijn prestaties.

 

 1. Rondvraag

 

 • Daan geeft aan dat we iets teruglopen in ledenaantallen. En hij vraagt aan de leden wat we daar aan zouden kunnen doen.
 • Daan vraagt of er animo is voor een extra fietstraining. Jelte geeft aan dat er op de donderdag een skeelertraining in Alteveer is. Ludolf stelt voor om op dinsdagavond te vragen of hier animo voor is.
 1. Pieter sluit om 21.22 uur de vergadering

 

To do:

 • Ingo stuurt een reminder rond over de kleding
 • Daan zet een reminder op facebook
 • Pieter werkt de site bij > Wubbe als bestuurslid toevoegen